• Knakkie Knoedel Carnaval
  • sneeuwpret!
  • Echte vikingen!
  • de fancy fair
  • optische illusies
  • naar de sloot!

Knakkie Knoedel Carnaval

sneeuwpret!

Echte vikingen!

de fancy fair

optische illusies

naar de sloot!

HET SCHOOLFONDS

De school krijgt voor de meeste onderwijskundige activiteiten geld van het ministerie van onderwijs. Er zijn ook een aantal extra activiteiten passend binnen onze visie, waar we geen geld voor krijgen. En toch willen we deze activiteiten graag blijven doen.
We maken hiervoor gebruik van het geld uit de oud-papierpot. Daarnaast is er ook nog een zgn. vrijwillige ouderbijdrage. Bij aanvang van de schoolperiode van een kind wordt aan de ouders gevraagd om deze bijdrage voor o.a. verschillende feesten op school, de excursies, het schoolreisje, het kamp te betalen.
De bijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op €20,- voor de kinderen uit groep 1 en 2. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is €40,- per schooljaar.
Als een kind na 1 januari op school komt, is deze bijdrage vastgesteld op € 10-. 
Mochten ouders deze bijdrage niet kunnen betalen, dan kunnen ze in overleg met de directeur hier financiële ondersteuning voor gaan aanvragen.
De wijze van betaling van deze ouderbijdrage staat vermeld in de schoolgids.

Sint Ludgerusschool     Siemen de Jongstrjitte 4, 8561 DP Balk     t 0514 - 60 23 43     sjors.dewolff@ludgerussskoalle.nl