• kunstproject KEK
  • binding met de buurt: naar een atelier
  • samen successen vieren
  • Knakkie Knoedel Carnaval
  • Echte vikingen!
  • naar de sloot!

kunstproject KEK

binding met de buurt: naar een atelier

samen successen vieren

Knakkie Knoedel Carnaval

Echte vikingen!

naar de sloot!

ONZE SCHOOL

Onze school
De Sint Ludgerusschool wil een plek zijn, waar kinderen, ouders en leerkrachten een open cultuur aantreffen, waarin ieder mens / iedere leerling telt, waarin we oog hebben voor elkaar en bereid zijn voor de zwakkeren iets te doen, waar ruimte is voor vergeving, waarin spiritualiteit, gemeenschapszin en het zoeken naar samenhang voelbaar zijn.

Sint Ludgerus, de naamgever van de school
De Sint Ludgerusschool is vernoemd naar de heilige Sint Ludgerus.
Over Sint Ludgerus wordt verteld dat hij trouw pleitbezorger van de verliezers was en een onvermoeibare stichter van ziekenhuizen en scholen. De heilige Ludgerus (Ljudger) was een van oorsprong Friese bisschop, die in 793 als missionaris van Karel de Grote opdracht kreeg om de Saksen te bekeren. Zijn succes werd in het jaar 805 bekroond met de benoeming tot bisschop van de stad Münster. deze stad dankt zijn naam aan het door Ludgerus gestichte klooster "Monus-terium" op de Horstelberg. In de St.Paulus-Dom in het centrum van Münster is nog steeds een kapel aan St.Ludgerus gewijd.
In Balk is er tevens een Ludgeruskerk.

Bisschop Möller Stichting
Onze school is één van de 32 scholen van de Bisschop Möller Stichting (BMS). Deze BMS scholen zijn katholieke scholen verdeeld over de gehele provincie Fryslân. Op deze scholen zitten bijna 6000 leerlingen. Door een intensieve samenwerking is het mogelijk om goed onderwijs te realiseren. De "Sint Ludgerusschool" te Balk werkt vooral samen met de BMS scholen uit onze gemeente "De Fryske Marren". Dit zijn de BMS scholen uit Joure, Lemmer, St.Nicolaasga, Bakhuizen en Balk.
 
Sint Ludgerusschool en de betrokkenheid van ouders
De school vindt dat ouders een belangrijke partner zijn binnen de organisatie. In de ontwikkeling van elk kind moet de school samen met de ouders (en het kind) optrekken ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid. Goede communicatie is dan ook van essentieel belang in de ontwikkeling van elk kind.
Ouders worden tevens betrokken bij allerhande activiteiten binnen en buiten het schoolgebeuren. Er zijn verschillende ouders lid van de Medezeggenschapsraad, de Schooladviescommissie en de Oudervereniging. Daarnaast worden ouders gevraagd om op verschillende momenten hulp aan te bieden. Ouders helpen bij het ophalen van het oud papier, het vervoer naar activiteiten buiten het schoolgebouw zoals voorstellingen en excursies. En ook worden ouders gevraagd om te helpen van de schoonmaak van lokalen en materialen. Natuurlijk helpen ouders ook bij de verschillende festiviteiten van de school.
   

Sint Ludgerusschool     Siemen de Jongstrjitte 4, 8561 DP Balk     t 0514 - 60 23 43     info@ludgerusskoalle.nl