• kunstproject KEK
  • binding met de buurt: naar een atelier
  • samen successen vieren
  • Knakkie Knoedel Carnaval
  • Echte vikingen!
  • naar de sloot!

kunstproject KEK

binding met de buurt: naar een atelier

samen successen vieren

Knakkie Knoedel Carnaval

Echte vikingen!

naar de sloot!

OUDERVERENIGING

De Oudervereniging (of Ouderraad) bestaat uit zes ouders van de leerlingen. De zittingstermijn van de OV-leden is drie jaar met de mogelijkheid tot herverkiezing.
De taak van de OV is het organiseren en ondersteunen van de extra activiteiten die de kinderen ten goede komen, zoals Carnaval, schoolreisjes, het Sinterklaas- en Kerstfeest. Uiteraard ondersteunen zij het team met adviezen.
Op dit moment hebben de volgende ouders zitting in de Oudervereniging:
- Grytsje Homma (voorzitter)
- Jantine de Kroon (penningmeester)
- Ale Geert de Vries (secretaris)
- Gea Nagelhout
- Marieke de Vries
- Hinke Altena (namens het team)

Sint Ludgerusschool     Siemen de Jongstrjitte 4, 8561 DP Balk     t 0514 - 60 23 43     info@ludgerusskoalle.nl