• kunstproject KEK
  • binding met de buurt: naar een atelier
  • samen successen vieren
  • Knakkie Knoedel Carnaval
  • Echte vikingen!
  • naar de sloot!

kunstproject KEK

binding met de buurt: naar een atelier

samen successen vieren

Knakkie Knoedel Carnaval

Echte vikingen!

naar de sloot!

SCHOOLADVIESCOMMISSIE

De Schooladviescommissie (SAC) bestaat uit drie ouders. De ouders in deze commissie richten zich specifiek op de kwaliteit van het onderwijs en de levensbeschouwelijke identiteit van de school. De SAC is een belangrijke gesprekspartner (denktank) van de directie.
De zittingstermijn van de SAC leden is vier jaar.
Op dit moment hebben de volgende mensen zitting in de SAC:
- Anne Jansen
- Erik Lankman
- Alex de Lange

Sint Ludgerusschool     Siemen de Jongstrjitte 4, 8561 DP Balk     t 0514 - 60 23 43     info@ludgerusskoalle.nl