• kunstproject KEK
  • binding met de buurt: naar een atelier
  • samen successen vieren
  • Knakkie Knoedel Carnaval
  • Echte vikingen!
  • naar de sloot!

kunstproject KEK

binding met de buurt: naar een atelier

samen successen vieren

Knakkie Knoedel Carnaval

Echte vikingen!

naar de sloot!

SINT LUDGERUSSCHOOL

De Sint Ludgerusschool is een katholieke basisschool te Balk. Balk is een dorp met bijna 3800 inwoners. Van dit aantal inwoners valt 15% in de leeftijdscategorie 0 - 15 jaar.
Leerlingen van de school komen uit Balk en de naburige dorpen (o.a. Harich, Ruigahuizen, Wijckel en Sloten). In het dorp zijn er drie basisscholen (openbaar, protestant christelijk en katholiek). Op de teldatum 1 oktober 2017 had onze school 66 leerlingen verdeeld over 3 groepen (groep 1/2/3, groep 4/5 en groep 6/7/8).

De school wil een plek zijn, waar kinderen, ouders en leerkrachten een open cultuur aantreffen. Een plek waarin ieder mens / iedere leerling telt, waarin we oog hebben voor elkaar en bereid zijn voor de medemens wat extra's te doen. 

DE SINT LUDGERUSSCHOOL ......... LEREN, ONTDEKKEN EN VERWONDEREN!
 

Sint Ludgerusschool     Siemen de Jongstrjitte 4, 8561 DP Balk     t 0514 - 60 23 43     info@ludgerusskoalle.nl