• kunstproject KEK
  • binding met de buurt: naar een atelier
  • samen successen vieren
  • Knakkie Knoedel Carnaval
  • Echte vikingen!
  • naar de sloot!

kunstproject KEK

binding met de buurt: naar een atelier

samen successen vieren

Knakkie Knoedel Carnaval

Echte vikingen!

naar de sloot!

BMS

Onze school is één van de 33 scholen van de Biscchop Möller Stichting (BMS). Deze BMS scholen zijn katholieke scholen verdeeld over de gehele provincie Fryslân. Op deze scholen zitten bijna 6300 leerlingen.
Door een intensieve samenwerking is het mogelijk om goed onderwijs te realiseren. De "Sint Ludgerusschool" te Balk werkt vooral samen met de BMS scholen uit onze gemeente "De Fryske Marren". Dit zijn de BMS scholen uit Joure, Lemmer, St.Nicolaasga, Bakhuizen en Balk. 

De visie van de BMS op opvoeding en katholiek onderwijs is als volgt:
"We zijn nieuwsgierig naar het mysterie van het leven. Wij stimuleren onze leerlingen hiervoor oog te hebben, er zich over te verwonderen, ervan te genieten en erop te vertrouwen dat ze in staat zijn hierin een eigen weg te vinden."

Sint Ludgerusschool     Siemen de Jongstrjitte 4, 8561 DP Balk     t 0514 - 60 23 43     info@ludgerusskoalle.nl