• kunstproject KEK
  • binding met de buurt: naar een atelier
  • samen successen vieren
  • Knakkie Knoedel Carnaval
  • Echte vikingen!
  • naar de sloot!

kunstproject KEK

binding met de buurt: naar een atelier

samen successen vieren

Knakkie Knoedel Carnaval

Echte vikingen!

naar de sloot!

OUDERBETROKKENHEID

De school vindt dat ouders een belangrijke partner zijn binnen de organisatie. In de ontwikkeling van elk kind moet de school samen met de ouders (en het kind) optrekken ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid. Goede communicatie is dan ook van essentieel belang in de ontwikkeling van elk kind.
Ouders worden tevens betrokken bij allerhande activiteiten binnen en buiten het schoolgebeuren. Er zijn verschillende ouders lid van de Medezeggenschapsraad, de Schooladviescommissie en de Oudervereniging. Daarnaast worden ouders gevraagd om op verschillende momenten hulp aan te bieden. Ouders helpen bij het ophalen van oud papier, het vervoer naar activiteiten buiten het schoolgebouw, zoals voorstellingen en excursies. En ook worden ouders gevraagd om te helpen bij de schoonmaak van lokalen en materialen. Natuurlijk helpen ouders ook bij verschillende festiviteiten van de school.

Sint Ludgerusschool     Siemen de Jongstrjitte 4, 8561 DP Balk     t 0514 - 60 23 43     info@ludgerusskoalle.nl