• kunstproject KEK
  • binding met de buurt: naar een atelier
  • samen successen vieren
  • Knakkie Knoedel Carnaval
  • Echte vikingen!
  • naar de sloot!

kunstproject KEK

binding met de buurt: naar een atelier

samen successen vieren

Knakkie Knoedel Carnaval

Echte vikingen!

naar de sloot!

Welkom op de Ludgerusschool

Beste ouders, verzorgers en alle andere lezers,

Welkom op de website van de Ludgerusschool.

Wat leuk dat je op onze website kijkt!
De "Ludgerusschool" is op dit moment erg druk bezig met haar voorbereiding op de toekomst. Ons onderwijs wordt razendsnel klaar gemaakt voor de (nabije) toekomst.
We hebben een duidelijke visie op het onderwijs en de onderwijskundige ontwikkelingen waarbij we ECHT kijken naar onze kinderen.

We zijn een  gemeenschap waar we (het leven) leren, vieren en dienen. 
De basisbehoeften relatie, competentie en autonomie zijn belangrijk voor alle mensen en dus zeker voor onze kinderen. Dat is voor ons altijd een belangrijk startpunt.

Ons nieuwe onderwijs past helemaal binnen de 5 speerpunten van een moderne STERRENSCHOOL.
We werken aan onder andere:
- meer flexibiliteit voor kinderen en ouders (te denken valt aan onder andere flexibele vakanties);
- een goed pedagogisch klimaat uitgedragen door de school en alle partners;
- op maat werken van elk kind (ECHT kijken naar de talenten van elk kind);
- goed onderwijs op het gebied van taal, lezen. en rekenen;
- en we zetten de deur open naar de buurt en het dorp.

De school is vanaf 1 augustus 2020 deelnemer aan het landelijk experiment "Ruimte voor Onderwijstijd". Dit vijf jaar durende experiment biedt ons de ruimte om flexibeler om te gaan met de schoolvakanties en de onderwijstijden.

Ons (nabije) toekomstbeeld:
STERRENSCHOOL "LUDGERUS":.... EEN PLEK MIDDEN IN DE MAATSCHAPPIJ WAAR ELK KIND TELT!!

Natuurlijk zijn we een school waar we met taal, lezen en rekenen aan het werk zijn. Maar dat doen we wel op een manier die past bij IEDER kind. Altijd op zoek naar de juiste balans tussen opbrengstgericht werken en ontwikkelingsgericht werken. Wij willen ieder kind het totale pakket bieden!

Bovenstaande moet er toe leiden dat onze kinderen, leerkrachten en ook ouders zelfbewust, zelfverantwoordelijk, ontdekkend, ondernemend, onderzoekend en betrokken zijn.

DE LUDGERUSSCHOOL .......  LEREN, ONTDEKKEN EN VERWONDEREN.

Vind jij dit ook uitdagend!? Kom eens kijken bij ons op school. Jullie zijn van harte welkom!

Snel kijken wat er in de groepen gebeurt? Klik dan via deze link meteen naar de groepen:
Groep 1/2
Groep 3/4/5
Groep 6/7/8

 

Sint Ludgerusschool     Siemen de Jongstrjitte 4, 8561 DP Balk     t 0514 - 60 23 43     info@ludgerusskoalle.nl